Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravy diktátů a sešitů do českého jazyka

Diktáty, domácí úkoly z českého jazyka a sešity do češtiny opravujeme následovně:

3. ročník:

kůlna - ů, uprostřed slova

ústa - ú, začátek slova

hodina -di, MS

klobouky - ky, TS

z - dva vozy

obyvatel - VS

smyčec - PS od smýkat

lijavec - není VS

Zkratky:

MS - měkká souhláska

TS tvrdá souhláska

VS - vyjmenované slovo

PS - příbuzné slovo od ...........

není VS - není vyjmenované slovo

 

Pokud chybí ve slově čárka, háček,nebo písmeno, slovo se pouze napíše správně, nic se neodůvodňuje.

Pokud chybí tečka za větou, opíše se celá věta.

Pokud napíší malé písmeno na začátku věty, opíší dané slovo a napíší - začátek věty nebo opíši celou větu.

Pokud napíší vlastní jméno s malým písmenem, opíší dané slovo a napíší - př. Vojtěch - vlastní jméno.

 

4. ročníku:

hotely - vzor hrad (mužský neživ. rod)

obilí - vzor stavení (střední rod)

myši - vzor kost (ženský rod)

 

- shoda podmětu s přísudkem:

děti se koupaly - TY děti se koupaly

psi si hráli - TI psi (páni) si hráli

koťata se toulala - TA koťata se toulala

my jsme zpívali - my VŠICHNI jsme zpívali