Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle domácí přípravy

Domácí příprava žáků je nedílnou součástí a doplňkem školní výuky. Klade si za cíle:

 

Procvičit probírané učivo

Ověřit schopnost aplikace učiva žákem

Rozvíjet smysl pro zodpovědnost a pracovní návyky žáků

Rozvíjet schopnost samostatného učení žáka

Rozvíjet schopnost organizace vlastní práce a času

Poskytnout zpětnou vazbu škole o míře pochopení učiva

Zlepšit komunikaci a spolupráci školy a rodiny

 

Zanedbání nebo podcenění domácí přípravy tak zvyšuje riziko žákova selhání ve školní práci. Nezanedbatelný pro žáka je i pocit zájmu o jeho práci a výsledky ze strany rodičů.

 

Doporučuje se, aby domácí příprava žáků probíhala v době, kdy je dlouhodobá paměť v plném výkonu (15:00-17:00). Příprava v pozdějších hodinách ztrácí na efektivitě z důvodu únavy a ochabnutí duševní kapacity dětí.