Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužek Angličtina s medvědem pro 2. ročník 2018/2019

„Angličtina s medvědem“

- Chceš se učit a procvičovat si angličtinu spolu s medvědem?

Obsah kroužku Angličtina s medvědem:

- Obsahem těchto hodin bude nejen procvičit slovíčka, která děti probírají ve škole (ústní i písemnou formou), ale i hry, písničky, básničky, vyrábění věcí, kreslení a další činnosti, při kterých se budou děti učit hravou formou nová slovíčka.

- procvičování písemných, poslechových a komunikačních dovedností v angličtině

Organizace kroužku:

- výuka bude probíhat od 4. týdne v září 2018 do konce května 2019, garantovaných 15 lekcí/pololetí

- výuka probíhá v prostorách školy

- vyučuje se 1 x týdně 45 min, den výuky se dolaďuje podle rozvrhu dětí a paní učitelky. Zatím není možné říci, který den to bude, protože ještě není vytvořen rozvrh na příští školní rok.

- možné varianty časového rozvržení:

11:50 - 12:35 - 5. vyuč. hodina - naváže se na výuku, poté paní učitelka odvede děti  na oběd a předá družinové děti vychovatelkám do ŠD (cca ve 13:15)

13:00 – 13:45 – výuka, poté odchod družinových dětí na vycházku s družinou

14:00 – 14:45 – výuka, dalších 15 min si budou děti hrát pod dozorem paní učitelky a poté budou děti předány vychovatelkám v 15:00, které se tou dobou vrací z vycházky (tímto se nemůže stát, že by družinové děti zůstaly bez dozoru)

- skupiny budou po maximálně 10 dětech, otvírají se 2 skupiny

- vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 22.6.2018 třídní učitelce

- cena 1200,-Kč/pololetí; cena zahrnuje veškeré vybavení: pastelky, barevné papíry, lepidlo, nůžky, složku, euroobaly, pomůcky na tvoření, atd.

- na základě Vámi vyplněné přihlášky Vám bude zaslán mail s číslem účtu, variabilním symbolem a částkou (vyřizuje centrum Lužánky)

- Důležité! Platbu nutno provést  do 7.9.2018, jinak se místo uvolní jiným dětem (náhradníkům)

- vyučující Mgr. Silvie Vaisová (www.vaisova.estranky.cz)

- v případě jakýchkoli nejasností můžete napsat na mail: vaisova@zspastviny.cz

Tyto informace, včetně aktuálních informací, naleznete na stránkách www.vaisova.estranky.cz

-Vyplněná přihláška se odesílá do Lužánek, střediska volného času.         

 

.....................Zde odtrhněte..................................................................

Vyplňte, odtrhněte a odevzdejte spolu s vyplněnou přihláškou:

Jméno dítěte:...........................................     Třída: .....................

Kontaktní osoba: .........................      Telefon: ...................................

Tato vyplněná část bude k dispozici paní učitelce Vaisové.